SA Rõngu Hooldusravikeskus asub Rõngu alevi keskmes ja osutab üldhooldusteenust. Sihtasutus on asutatud OÜ Rõngu Haigla ja Rõngu valla poolt asutamisotsusega 2002 aastal. Sihtasutuse kõrgemaks organiks on viieliikmeline nõukogu ja asutuse tööd juhib üheliikmeline juhatus.

On valminud juurdeehituse I-etapp koos uue palati- ja administratiivkorpuse ning perearstikeskuse ruumidega, mis oluliselt parandab nii patsientide elu- kui ka personali töötingimusi.

Loodame, et kaunisse loodusesse sobitatud kaasaegsed hooned ja hoolas personal tekitavad inimestes kodutunde ja muudavad nende elusügise kuldseks.

Lugupeetud külastajad!

Seoses viiruse kiire levikuga peatame ajutiselt külastused alates

03.08. 2020 kuni  23.08 2020.

Infot lähedaste kohta saab

tel 53028389, 7310342 (uus maja), 7457885 (vana maja) ja

53027999 (juhataja).

Pakke lähedastele võtame vastu kontaktivabalt, palun pakkidesse mitte panna kiiresti riknevaid toiduaineid.

Paki toomisest palun eelnevalt teatada tel 53027999.

Täname!

  • Klientidele toodud pakid võtab vastu hooldekodu töötaja. Pakid desinfitseeritakse. Palume pakkidesse mitte panna kiirestiriknevaid toiduainei